transportsystem - System transportowy - Ewidencja transportów

XXI wiek to na pewno nie czas na notowanie zleceń w zeszycie. Nie jest to też czas na stosowanie arkuszy kalkulacyjnych. Nie sprawdzają się też modne do niedawna systemy TMS instalowane na konkretnych komputerach. Dziś system transportowy mysi zapewniać dostęp do danych w każdym momencie, z dowolnego miejsca na świecie.

TMS Online to system transportowy pracujący w chmurze. Do korzystania z aplikacji wystarczy dowolne urządzenie z przeglądarką internetową, podłączone do Internetu.

Moduł ewidencji transportów pozwoli w łatwy sposób dodawać nowe zlecenia, przeglądać aktualne zamówienia, zmieniać i dopisywać dane transportowe oraz wyszukiwać niezbędne podczas pracy logistyka informacje.

Stworzenie nowego transportu jest bardzo proste. Ogranicza się do kliku kliknięć. W zależności od potrzeb firmy transporty mogą być tworzone z bardzo małą ilością informacji. Czasami takie rozwiązanie jest dla firmy wystarczające i nie ma potrzeby wypełniania skomplikowanych formularzy. Możliwe jest też dodawanie bardzo szczegółowych informacji o samym transporcie, przewożonym ładunku, miejscach załadunku/rozładunku itd.

Na podstawie transportów system pozwala w prosty sposób generować listy przewozowe.

Planując kolejne zlecenia, spedytor ma dostęp do danych historycznych tras. Można w ten sposób zaplanować optymalne trasy, wykorzystać popularne objazdy itp.

Transporty w systemie transportowym TMS Online mogą być łączone w grupy „kółka” co jest standardem w niektórych firmach spedycyjnych i transportowych.

Na podstawie zrealizowanych transportów TMS Online potrafi wygenerować faktury VAT. System pozwala generować pojedyncze faktury (jeden transport – jedna faktura) oraz faktur zbiorczych (transporty jaki pozycje na fakturze) w ramach transportów jednego kontrahenta.

przejrzystość

wszystkie dane dostępne w jednym, wygodnym miejscu

natychmiastowo

w każdym momencie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, Twoje dane dostępne są z każdego miejsca na świecie!