Zapraszamy do zapoznania się z modułami, które oferuje Program Transportowy TMS Online

transportsystem - System transportowy - Ewidencja transportów

Ewidencja transportów

Głównym modułem oprogramowania jest ewidencja transportów. Program transportowy TMS Online pozwoli w łatwy sposób dodawać nowe zlecenia, przeglądać aktualne zamówienia, zmieniać i dopisywać dane transportowe oraz wyszukiwać niezbędne podczas pracy logistyka informacje.

czytaj dalej…

Finanse

W ramach modułu finansowego obsługiwane jest wiele przypadków handlowych pojawiających się w pracy logistyka. Dzięki systemowi wystawiania faktur dla płatników oraz przyjmowania faktur od przewoźników wraz z modułem bankowym pozwala śledzić opóźnienia w płatnościach zarówno od naszych kontrahentów jak i płatności dokonywane naszym podwykonawcom. O wszelkich zagrożenia, użytkownik informowany jest w przejrzysty sposób.

czytaj dalej…

Finanse program transportowy TMS Online
Dokumenty

Generowanie dokumentów

Moduł generowania dokumentów umożliwia użycia zbioru danych do wygenerowania każdego niezbędnego dokumentu. Program transportowy TMS Online dostarcza użytkownikowi mechanizm pozwalający decydować, gdzie oraz jakie dane zostaną prezentowane.

 

czytaj dalej…

Diety

Moduł pozwala wystawiać diety kierowcom. Po podaniu daty początkowej i końcowej na podstawie której system automatycznie określi ilość dni, sprawdzi jaka stawka diety panuje w danym kraju oraz przeliczy waluty po średnim kursie NBP z wybranego dnia. Dzięki temu modułowi można jednorazowo wystawić dietę za kilka kursów kierowcy, kwoty zostaną automatycznie zsumowane i zestawione na jednym druku.

czytaj dalej…

Ciężarówka - diety kierowców w systemie TMS Online

Tak powinien działać nowoczesny program transportowy.

Raportowanie

Raportowanie danych

Dane zbierane w systemie TMS to ogromna wartość w firmie. Staranne wprowadzanie oraz umiejętne wykorzystanie gwarantuje zysk w wielu obszarach. Moduł raportów w sposób przejrzysty przedstawia różnego rodzaju podsumowania w tabelach oraz na wykresach. Dane numeryczne pozwalają przewidywać trend w przyszłości oraz wyciągać wnioski na przyszłość już teraz.

czytaj dalej…

Prezentowanie danych

Zbieranie, automatyczne przetwarzanie oraz agregacja danych to pierwszy krok. Program transportowy jest kompletny, dopiero kiedy pozwala na interaktywną prezentację tych informacji. Dodatkowo hurtowna danych systemu pozwala na wyświetlanie wskaźników oraz ogólnych trendów w branży transportowej.

 czytaj dalej…

Prezentacja danych
program transportowy mapa postojów

Interaktywna mapa postojów

Stworzona na podstawie informacji podawanych w systemie (trasa, ślad GPS, zaplanowane lub wymuszone postoje) mapa – TMS Online może udostępniać bieżące i planowane miejsca pauz, postojów, noclegów kierowców firmom, w których dany kierowca jest zatrudniony oraz innym firmom transportowym.

czytaj dalej…

Integracja

Korzystanie z wielu rozwiązań wymusza otwieranie wielu aplikacji oraz nieustanne kopiowanie danych pomiędzy systemami. Zastosowane przez nas rozwiązanie umożliwi integrację dostępnych aplikacji oraz jednokrotne logowanie (single-site-on). Tak powinien działać nowoczesny program transportowy.

czytaj dalej…

integracja - program spedycyjny