Finanse program transportowy TMS Online

Moduł finansowy obsługuje wiele przypadków handlowych pojawiających się w codziennej pracy logistyka. Dzięki systemowi wystawiania faktur dla płatników oraz przyjmowania faktur od przewoźników można śledzić opóźnienia nie tylko w płatnościach od naszych kontrahentów, ale również monitorować płatności wykonywane na rzecz podwykonawców. To właśnie podwykonawcy generują większość pracy biurowej w firmach delegujących usługi transportowe na zewnątrz. TMS Online to również program dla spedycji.

To właśnie podwykonawcy generują większość pracy biurowej (…). TMS Online to również program dla spedycji.

 

Wystawienie faktury dla transportów wprowadzonych do systemu ogranicza się do kilku kliknięć. Nie ma mowy o przepisywaniu danych, wszystko dzieje się automatycznie. O wszelkich zagrożenia płatności, użytkownik informowany jest w przejrzysty sposób za pomocą okna komunikatów.

Finanse - program dla spedycji i logistyki

program dla spedycji

wszelkie zagrożenia dotyczące finansów są wyświetlane w momencie kiedy tylko dana sytuacja się pojawi – bez zbędnych opóźnień!

program dla logistyki

wszelkie zagrożenia mogą być poddawane ręcznej weryfikacji – system przedstawia dane na podstawie których wykrył i zasygnalizował zgrożenie

Oczywiście to nie tylko faktury. Narzędzie pozwala na efektywne zarządzanie kosztami, które zostały już poniesione oraz ustrzega przed potencjalnymi wydatkami. Zapobieganie stratom odbywa się przez śledzenie kondycji finansowej kontrahentów oraz przypominanie o upływających terminach. W ten sposób kontrahent, który nie płaci faktur dostaje się na czarną listę, a TMS Online przypomni o tym, zanim podejmiemy kolejną wspólpracę. System dba o terminowość odnowień cyklicznych badań, przeglądów i ubezpieczeń. Dzięki temu ryzyko kar podczas ewentualnej kontroli jest minimalizowane.

…. kontrahent, który nie płaci faktur dostaje się na czarną listę, a TMS Online przypomni o tym, zanim podejmiemy kolejną wspólpracę

System TMS to nowoczesny program dla spedycji i transportu własnego. Został wyposażony w możliwość tworzenia własnych szablonów dokumentów, dzięku czemu można dostosować wygląd faktur, które bywają wizytówką firmy.