Prezentacja danych

Programy dla firm transportowych gromadzą ogromną ilość danych, zbiory większe niż przeciętny użytkownik miałby ochotę oglądać. Dlatego ważne jest aby te dane wyselekcjonować i zaprezentować w przystępny sposób.

Weszliśmy w erę, w której programy dla firm transportowych nie tylko zbierają dane, ale również odpowiadają za ich (..) przetworzenie, selekcję (..) oraz zaprezentowanie.

Moduł ten umożliwia zbieranie, automatyczne przetwarzanie, agregację oraz interaktywną prezentację informacji pochodzących z hurtowni danych systemu. Jego zadaniem jest  wyświetlanie wskaźników charakteryzujących rynek oraz ogólnych trendów w branży transportowej. To czas, w którym liczą się już nie tylko dane Twojej firmy, ale również to jak wypada na tle konkurencji. Posiadanie takiej wiedzy opartej na obiektywnych danych, pozwala firmom transportowym na budowanie długookresowych strategii. Użytkownicy mogą brać udział w pozyskiwaniu anonimowych statystyk. Samo uczestnictwo nie wymaga bezpośredniego udziału użytkownika. a pozyskiwane dane pozostaną anonimowe. Agregowane dane dotyczą przebiegu tras, rozkładu kursów w roku/miesiącu i tym podobnym.

Weszliśmy w erę, w której programy dla firm transportowych nie tylko zbierają dane, ale również odpowiadają za ich wstępne przetworzenie, selekcję tych najważniejszych oraz zaprezentowanie.

Aby przekonać się jak z tym zadaniem radzi sobie System Transportowy TMSOnline, przetestuj go na żywo za pomocą przycisku umieszczonego w prawym górnym rogu ekranu. Dowiedz się więcej o pozostałych zaletach systemu TMS Online za pomocą zakładki moduły, w której znajdziesz szczegółowy opis każdego z nich. Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami, a my postaramy się udzielić wyczerpujących informacji.

programy dla firm transportowych

możliwość analizy danych historycznych jak i aktualnych to podstawa w sprawnym planowaniu oraz dodatkowa przewaga nad konkurencją

programy dla firm spedycyjnych

dzięki pełnej i przejrzystej informacji, decyzje podejmowane przez Zarząd przyczyniają się do oszczędności, a pracownik może pracować według przemyślanej strategii!